Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

6.1 Väestönmuutostekijät

Väestössä tapahtuvia muutoksia tarkastellaan väestönmuutostekijöiden avulla. Väestönmuutoksia ovat syntymät, kuolemat ja muutot (asuinpaikan vaihdot). Muutoissa erotetaan toisistaan maassamuutto ja siirtolaisuus, joista jälkimmäinen on maan rajojen yli tapahtuvaa muuttoa. Nämä edellä luetellut väestönmuutostekijät vaikuttavat suoraan väestön määrän kehitykseen. Lisäksi syntymiä ja kuolemia kutsutaan väestötieteessä niin sanotuiksi luonnollisiksi väestönmuutoksiksi (vital events).

Väestönmuutostekijöitä ovat myös avioliiton solmimiset, avioerot ja rekisteröidyt parisuhteet.

Väestönmuutostekijät vaikuttavat väestön määrän kehitykseen eri tavoilla. Syntymät lisäävät väkeä, kun taas kuolemat vähentävät sitä. Sen sijaan asuinpaikan vaihtojen vaikutus väestön määrän kehitykseen on toisaalta lisäävä, kun muutetaan tiettyyn asuinpaikkaan, ja toisaalta väestön määrää vähentävä, kun muutetaan tietyltä asuinpaikalta pois.

Taulukko. Väestönmuutostapahtumat Suomessa vuosina 1950–2015

Vuosi Syntyneet Kuolleet Maahan-
muutto
Maasta-
muutto
Solmitut
avioliitot
Avioerot Väkiluku
1950 98 065 40 681 1 634 17 211 34 205 3 687 4 029 803
1960 82 129 39 797 3 396 12 552 32 834 3 655 4 446 222
1970 64 559 44 119 16 824 53 205 40 730 6 044 4 598 336
1980 63 064 44 398 13 626 14 824 29 388 9 464 4 787 778
1990 65 549 50 058 13 558 6 477 24 997 13 127 4 998 478
2000 56 742 49 339 16 895 14 311 26 150 13 913 5 181 115
2005 57 745 47 928 21 355 12 369 29 283 13 383 5 255 580
2010 60 980 50 887 25 636 11 905 29 952 13 619 5 375 276
2015 55 472 52 492 28 746 16 305 24 708 13 939 5 487 308

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [tietokantataulukko], "Väestönmuutokset ja väkiluku 1749–, koko maa". ISSN=1798-2529. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/?tablelist=true


Jaa