Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

7.4 Kohortti – saman tapahtuman kokeneiden ryhmä

Kohortilla tarkoitetaan tiettynä aikana samanlaisen tapahtuman kohteiksi joutuneiden ryhmää. Esimerkiksi syntymäkohortti on tiettynä aikana (vuosi tai pitempi jakso) syntyneiden ryhmä. Vuonna 1947 Suomessa syntyneet muodostavat syntymävuosikohortin. Avioliittokohortin muodostaa tiettynä vuonna avioituneiden henkilöiden joukko.

Suomessa puhutaan usein niin sanotuista suurista ikäluokista, jotka syntyivät vuosina 1946–50. Tällöin syntyi huomattavasti enemmän lapsia kuin muina viisivuotisajanjaksoina. Suuret ikäluokat muodostavat kohortin, koska se suuruudellaan on vaikuttanut ja yhä vaikuttaa monilla yhteiskunnan alueilla. 

Kohorttitarkastelu on yleisintä tutkittaessa syntyvyyttä, kuolevuutta ja avioeroja. Samaan tapaan voidaan kohorttitarkastelulla tutkia esimerkiksi tiettynä vuonna yliopistosta tutkinnon suorittaneiden työllistymistä opiskelualoittain.


Jaa