Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

7.7 Lexis-kuvio

Vuosien vierimistä ja iän karttumista tarkastellaan väestötieteessä niin sanotun Lexis-kuvion avulla (ks. 2.9 Wilhelm Lexis ja graafinen kuvio). Perinteisessä, koulussa opitussa, koordinaatistossa esitetään x-akselilla vuosien vierimistä ja y-akselilla iän karttumista. Koordinaatisto on jaettu vuosi kertaa vuosi neliöihin ja jokaisen tarkasteltavan henkilön "elämän viiva" (life line) on esitetty kuviossa 45 asteen kulmassa kulkevalla viivalla.

Kuvion avulla voidaan tarkastella väestönmuutostapahtumia, joita sattuu:

Lexis-kuvion avulla tarkastellaan siis syntymiä, kuolemia ja muuttoja iän ja ajankohdan mukaan. Lexis-kuvion idea hahmottuu parhaiten kuvion avulla (esimerkki).

Testaa Harjoitukset-kohdassa, miten hyvin muistat tämän oppitunnin asiat.

EsimerkitHarjoitukset

Jaa