Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

8.4 Imeväiskuolleisuuden mittaaminen

Imeväiskuolleisuuden tasoa mitataan imeväiskuolleisuusluvulla, jossa vuoden aikana imeväisiässä, eli alle vuoden vanhana, kuolleiden määrä jaetaan saman vuoden aikana elävänä syntyneiden määrällä. Näin saatu luku kerrotaan vielä tuhannella, eli saadaan luku ilmaistuna promilleina.

Imeväiskuolleisuusluku lasketaan kalenterivuoden ajalta siten, että otetaan kaikki elävänä syntyneet tietyltä vuodelta eli kaikki ne, jotka ovat vuoden aikana 0-vuotiaita. Alle vuoden iässä kuolleet saattavat olla lukua laskettaessa syntyneet edellisen vuoden puolella tai saattavat kuolla alle vuoden vanhana vasta laskentavuotta seuraavana vuonna. Tämän epätarkkuuden – tosin vähäisen – korjaamiseksi imeväiskuolleisuusluku voidaan laskea syntymävuosikohorteittain. Näin sekä syntyneet että kuolleet ovat peräisin samasta perusjoukosta.

Usein imeväiskuolleisuudesta puhuttaessa puhutaan lapsikuolleisuudesta. Lapsikuolleisuudella tarkoitetaan kuitenkin 0–4-vuotiaiden kuolleisuutta. Varsinkin kehitysmaita verrattaessa tätä lukua näkyy käytettävän usein. Syy on lähinnä se, että kehitysmaissa lasten kuolleisuus on korkea vielä ensimmäisen ikävuoden jälkeen.

Imeväiskuolleisuuslukua käytetään usein maiden elintasojen vertailuun. Mitä korkeampi luku on, sitä alhaisempi on maan elintaso. Kun vuosien 2005–2010 imeväiskuolleisuusluku oli YK:n tietojen mukaan Suomessa 3 ja USA:ssa 7, Malissa se oli 89 ja Angolassa 104.

Katso tuoreinta tietoa imeväiskuolleisuudesta Tilastokeskuksen Kuolleet-tilastosta.

Esimerkissä tarkastellaan imeväiskuolleisuutta Suomessa vuodesta 1751 alkaen.

Esimerkit

Jaa