Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

8.5 Elinajanodote

Eräs käytetyimmistä kuolleisuutta kuvaavista tunnusluvuista on niin sanottu elinajanodote (tai elinaikaodote), josta käytetään myös nimeä jäljellä oleva elinaika. Elinajanodote on tilastollinen luku, joka ilmaisee tietyn ikäisten, elossa olevien henkilöiden jäljellä olevan elinajan. Yleisimmin käytetään vastasyntyneiden, eli 0-vuotiaiden, elinaikaa.

Samoin kuin imeväiskuolleisuusluku, elinajanodote on eräs keskeisimmistä maiden elintasoa kuvaavista tunnusluvuista. Mitä pitempään ihmiset elävät, sitä kehittyneempi on terveydenhuollon taso. Samalla myös taloudelliset ja sosiaaliset elinolot ovat vanhaksi elävien keskuudessa paremmat kuin muilla.

Elinajanodote lasketaan käyttämällä apuna kuolemanvaaralukuja (esimerkki 1). Näin se kertoo kuolleisuuden tason juuri siltä ajankohdalta kuin se lasketaan. Toisaalta elinajanodote voidaan tulkita "ennusteeksi" tulevaisuuden kuolleisuuden tasosta. Vuonna 2015 elinajanodote Suomessa syntyneelle poikalapselle oli 78,5 vuotta ja tyttölapselle 84,1 vuotta. Jos eri-ikäisten ihmisten kuolleisuus alenee tulevaisuudessa, toteutunut elinaika saattaakin olla pitempi kuin tällä hetkellä laskettu elinajanodote (esimerkki 2).

YK:n tietojen mukaan aikavälillä 2010–2015 elinajanodotteet olivat lyhyimmät Swazimaassa ja Lesothossa, joissa sekä miesten että naisten elinajanodotteet olivat alle 50 vuotta. Teollistuneissa maissa elinajanodotteet ovat yleisesti lähellä Suomen tasoa, kuitenkin monissa maissa hieman pitempiä. Naisten elinajanodote oli pisin Japanissa (86,5 vuotta), miesten taas Islannissa (80,7 vuotta).

Miesten ja naisten välillä on Suomessa kuolleisuudessa huomattava ero. Vastasyntyneen tyttölapsen odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä on tällä hetkellä noin kuusi vuotta poikalasta pidempi. Myös alueittaiset erot elinajanodotteessa ovat Suomessa eurooppalaisittain huomattavan suuria. Länsi-Suomessa vastasyntyneen poikalapsen elinajanodote on jopa viisi vuotta pidempi kuin vastaava Itä-Suomessa. Tyttölasten kohdalla eroa on Länsi-Suomen hyväksi noin kaksi vuotta.

Katso tuoreinta tietoa elinajanodotteen kehityksestä Tilastokeskuksen Kuolleet-tilastosta.

Esimerkeissä voit tutustua elinajanodotteen laskemiseen ja vastasyntyneen elinajanodotteeseen Suomessa vuodesta 1971 alkaen.

Esimerkit

Jaa