Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

8.6 Avioituvuuden mittaaminen

Avioituvuutta mitataan samalla tavalla kuin muitakin väestöilmiöitä, eli avioliittojen solmimisten määrät suhteutetaan keskiväkilukuun. Avioituvuuden yleisin mittaluku on yleinen avioituvuusluku, jossa verrataan avioliittojen solmimisten määrää tuhatta keskiväkiluvun asukasta kohti. Tämän yleisen avioituvuusluvun tulkintaan liittyy samanlaisia ongelmia kuin muidenkin väestöilmiöitä kuvaavien yleisten tunnuslukujen tulkintaan. Keskiväkiluku sisältää paljon sellaista väestöä, joka ei kuulu avioitumisen riskiväestöön eli joka on jo naimisissa tai on liian nuorta menemään naimisiin.

Avioliiton yleisyys riippuu hyvin paljon iästä. Avioliiton solmimista kuvaakin parhaiten erilaiset ikäryhmittäin lasketut tunnusluvut. Ikäryhmittäiset tunnusluvut lasketaan miehille ja naisille erikseen, sillä miehet solmivat ensimmäisen avioliiton noin pari vuotta vanhempina kuin naiset. Lisäksi avioituvuutta kuvaavat tunnusluvut lasketaan usein erikseen avioliiton järjestysluvun mukaan.

Ikäryhmittäiset avioituvuusluvut lasketaan miehille ja naisille erikseen laskemalla viisivuotisikäryhmittäin (tai yksivuotisikäryhmittäin) avioliiton solmineiden määrä keskiväkiluvun tuhatta, samassa iässä olevaa, avioitumiskelpoista (naimattomat, eronneet ja lesket avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta) henkilöä kohti. Usein nämä ikäryhmittäiset avioituvuusluvut lasketaan erikseen ensimmäisen avioliiton solmineille. Tällöin keskiväkilukuna käytetään naimattoman väestön keskiväkilukua.

Kokonaisavioituvuusluku kuvaa, kuinka suuri osa solmii avioliiton eläessään. Tämä luku lasketaan molemmille sukupuolille erikseen, mutta yleisesti käytetään naisille laskettua kokonaisavioituvuuslukua. Tämä luku lasketaan summaamalla ikäryhmittäiset avioituvuusluvut yhteen. Keskiväkilukuna on käytetty kaikkien ikäryhmien naisten (miesten) määrää eikä vain ei-naimisissa olevien määrää.

Keskimääräinen avioitumisikä lasketaan avioliiton solmineiden iän keskiarvona miehille ja naisille erikseen. Se lasketaan erikseen ensimmäisen avioliiton solmineille, toisen tai useamman avioliiton solmineille sekä tietysti kaikille vuoden aikana avioliiton solmineille.

Rekisteröidyistä parisuhteista voidaan laskea samantyyppisiä tunnuslukuja kuin avioituvuudesta.

Katso tuoreinta tietoa avioliitoista Tilastokeskuksen Siviilisäätyjen muutokset -tilastosta.

Esimerkeissä voit tutustua yleiseen avioituvuusluvun, ikäryhmittäisten avioituvuuslukujen ja ensiavioitujien keski-iän kehitykseen Suomessa.

Esimerkit

Jaa