Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

8.9 Ikävakiointi

Väestöilmiöt ovat yhteydessä ikään. Kun esimerkiksi verrataan kuolevuutta eri väestöissä, niiden ikärakenteiden erilaisuus saattaa hankaloittaa vertailua – vanhusten suuri osuus väestöstä saa myös kuolleisuuden näyttämään suurelta ja niin edelleen. Kun verrataan erilaisia väestöjä, joiden ikärakenteet poikkeavat toisistaan, apuna voidaan käyttää ikävakiointia. Ikävakioidut luvut osoittavat, millainen kuolleisuus tai muu vertailtava ilmiö olisi, jos vertailtavien väestöjen ikärakenteet olisivat samanlaiset.

Kahden ikärakenteeltaan erilaisen väestön vertailun perustana käytetään niin sanottua vakioväestöä. Esimerkiksi kuolleisuutta tutkittaessa ikävakioinnin perustana käytetään ikäryhmittäisiä kuolleisuuslukuja, joiden avulla vertailtavien väestöjen kuolleisuus "siirretään" vakioväestöön. Eri väestöjen ikävakioidut kuolleisuusluvut ovat keskenään vertailukelpoisia vain silloin, kun ne on laskettu samaa vakioväestöä käyttäen. Vakioväestönä voidaan käyttää vaikkapa vertailtavien väestöjen yhdistelmää, jotain vertailtavista väestöistä tai väestöä, joka ei ole vertailussa mukana.

Ikävakiointi voidaan suorittaa kahdella tavalla. Suorassa ikävakioinnissa tiedetään vertailtavan väestön ikäryhmittäiset kuolleisuusluvut ja väestön ikärakenne. Epäsuorassa ikävakioinnissa ei tiedetä kuin vertailtavan väestön kuolleiden kokonaismäärä ja väestön ikärakenne.

Suora ikävakiointi

Suorassa ikävakioinnissa lasketaan vakioitavan väestön ikäryhmittäisillä kuolleisuusluvuilla, kuinka monta ihmistä vakioväestössä kuolisi. Suorassa vakioinnissa annetaan vakioitavan väestön kuolleisuuslukujen vaikuttaa vakioväestössä. Eli siirretään vakioitavan väestön kuolleisuus vakioväestöön ja lasketaan yleinen kuolleisuusluku tai kuolleisuusindeksi.

Epäsuora ikävakiointi

Epäsuorassa ikävakioinnissa lasketaan vakioväestön ikäryhmittäisillä kuolleisuusluvuilla, kuinka monta ihmistä kuolisi vakioitavassa väestössä. Tämän jälkeen verrataan toisiinsa odotettujen ja havaittujen kuolleiden määriä. Tulokseksi saadaan epäsuorasti ikävakioitu kuolleisuusindeksi SMR (Standardized Mortality Ratio).

Testaa Harjoitukset-kohdassa, miten hyvin muistat tämän oppitunnin asiat.

Harjoitukset

Jaa