Väestötieteen perusteet

Oppitunti:
Aihe:

9 Väestöteoriat

Väestönkehitys riippuu kolmen tekijän, syntyneiden, kuolleiden ja muuttaneiden, määrän kehityksestä. Väestönkehityksessä tapahtuvat muutokset ovat usein hitaita ja ne saattavat kestää vuosikymmeniä. Tällä oppitunnilla tutustutaan erilaisiin väestöteorioihin, joista osa on sidoksissa yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kehitykseen. Huomaat, että väestön ikärakenteen kehityksen seuraaminen on merkittävä osa väestötieteen tutkimusta. Useimmat väestöteoriat perustuvat juuri väestön ikärakenteen muuttumisen tarkastelulle.

Oppitunnin viimeisessä aiheessa on Harjoitukset-kohdassa tehtäviä, joiden avulla voit testata oppimaasi.


Jaa