Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Indeksikaavojen eroja

Seuraavista esimerkeistä selviää, miten Laspeyresin, Paaschen ja Fisherin kaavat eroavat toisistaan.

Taulukko. Kahvipaketin, lenkkikenkien ja bensiinin kokonaisindeksi laskettuna eri indeksikaavoilla ajankohdasta 0 ajankohtaan t

Hyödyke  Hinta 0 Hinta t Indeksi Määrä 0 Määrä t
Kahvipaketti 2,00 2,10 105 40 20
Lenkkikenkä 40,00 32,00 80 1 1
Bensiini 0,90 1,08 120 60 40

Laspeyres

Laskutoimitus Laspeyresin kaavalla

Laspeyresin kaavaa käytettäessä tulokseksi saadaan 103,90. Tällöin siis käytetään perusajankohdan indeksipainoja.

Paasche

Laskutoimitus Paaschen kaavalla

Paaschen kaavaan avulla tulokseksi saadaan 101,03. Tällöin käytetään laskenta-ajankohdan indeksipainoja.

Fisher

Laskutoimitus Fisherin kaavalla

Fishcerin kaavalla saadaan tulokseksi edellisten geometrinen keskiarvo (ks. 3.5 Kuluttajahintaindeksin alueellinen painotus).

Paaschen ja siten myös Fisherin kaavan käytön suurin ongelma on laskenta-ajankohdan arvopainojen selvittäminen. Tämä onnistuu usein vasta jälkikäteen ja näin käytännön indeksilaskennan ainoaksi mahdollisuudeksi jää käyttää Laspeyresin indeksikaavaa.

Takaisin oppimateriaaliin