Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Kanta- ja ketjuindeksit Laspeyresin indeksillä

Tässä lasketaan kanta- ja ketjuindeksi käyttäen Laspeyresin indeksikaavaa. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että indeksissä on vain kaksi hyödykettä: A ja B.

Taulukko. Kanta ja ketjuindeksi esimerkin avulla laskettuna

Ajankohta
t0 t1 t2 t3
Hinta A (PA) 50 55 60 60
Määrä A (QA) 10 15 15 10
Arvopaino A (PA×QA) 500 825 900 600
Hinta B (PB) 25 20 20 25
Määrä B (QB) 15 20 25 20
Arvopaino B (PB×QB) 375 400 500 500
Kantaindeksi t0=100  100,00 97,14 102,85 111,42
Ketjuindeksi t0=100 100,00 97,14 103,08 112,28

Kantaindeksin laskeminen

Laspeyresin kantaindeksit lasketaan niin, että hyödykkeen A hintamuutos perusajankohdasta nykyajankohtaan kerrotaan hyödykkeen A arvopainolla. Ja hyödykkeen B hintamuutos perusajankohdasta nykyajankohtaan kerrotaan hyödykkeen B arvopainolla. Nämä summataan yhteen ja jaetaan arvopainojen kokonaissummalla.

Kantaindeksin laskeminen

Pi3= Hyödykkeen i hinta ajankohdalla t3
Pi0= Hyödykkeen i hinta ajankohdalla t0
Qi0 = Hyödykkeen i määrä ajankohdalla t0

Ketjuindeksin laskeminen

Laspeyresin ketjuindeksissä lasketaan muutos kahden peräkkäisen ajankohdan välillä, ja tällä muutoksella viedään eteenpäin edellisen ajankohdan indeksipistelukua.

Ketjuindeksin laskeminen

Ketjuindeksin laskeminen

Ketjuindeksin laskeminen

Takaisin oppimateriaaliin