Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Kiinteähintaistaminen

Alla on hyödykkeen kiinteän hinnan laskenta eri vuosilta vuoden 2016 tasolle. Laskennassa käytetään elinkustannusindeksiä lokakuu 1951=100 (EKI). Vuoden 2016 EKIn keskiarvopisteluku oli 1913.

Taulukko. Hyödykkeen kiinteän hinnan laskenta eri vuosilta vuoden 2016 tasolle

Vuosi Käypä hinta EKI 1951:10=100  
Indeksipisteluku
Kiinteä hinta
(vuoden 2016 rahassa)
1952 75 000 mk 101 2 389 euroa
1963 1 000 mk 154 2 089 euroa
1975 3 000 mk 392 2 462 euroa
1994 10 000 mk 1376 2 338 euroa
2002 2 000 euroa 1563     2 448 euroa
2011 2 250 euroa 1812 2 375 euroa
2016 3 000 euroa 1913 3 000 euroa

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].ISSN=1796-3524. helmikuu 2017, Liitetaulukko 3. Elinkustannusindeksi 1951:10=100. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2017]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2017/02/khi_2017_02_2017-03-14_tau_003_fi.html

Yllä olevan taulukon hyödykkeiden käyvät hinnat on kiinteähintaistettu seuraavasti:

Vuoden 1952 raha
1913/101 x 75000 mk = 1420545 mk = 238918 €

Rahanarvonmuutos huomioituna vertailtava hinta on 14 205 mk = 2 389 € 

Vuoden 1963 raha
1913/154 x 1000 mk = 12422 mk = 2089 €

Vuoden 2002 raha
1913/1563 x 2000 € = 2448 €

Nyt eri vuosien kiinteitä hintoja voidaan verrata keskenään. 75 000 markkaa (= 2 389 euroa) vuodelta 1952 ja 2 250 euroa vuodelta 2011 (= 2375 euroa) ovat lähes samanarvoisia muutettuna vuoden 2016 rahaksi.

Esimerkissä on otettu huomioon vuonna 1963 tehty rahan arvon muutos. Rahan arvosta poistettiin tuolloin kaksi nollaa eli 1 000 markkaa muuttui 10 markaksi.

Markan ja euron vaihtokurssi on 1 euro = 5,94573 markkaa

Takaisin oppimateriaaliin