Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Vuokrasopimus

Otetaan esimerkiksi 30 neliön yksiön vuokrasopimus Helsingin keskustassa. Asunto on annettu vuokralle 1.10.2010. Sopimuksessa sanotaan, että vuokraa tarkistetaan vuosittain lokakuun alussa kunkin vuoden elokuun elinkustannusindeksin 1951:10=100 pisteluvun mukaisesti. Vuokran lisäksi asukas maksaa taloyhtiön perimän vesimaksun. Perusvuokra eli lokakuun 2010 vuokra on 650 euroa ja indeksin peruspisteluku elokuulta 2010 on 1749.

Lasketaan vuokra 1.10.2016, kun elokuun 2010 indeksipisteluku oli 1749 ja elokuun 2016 pisteluku 1913.

Vuokra 1.10.2016 

1913/1749 x 650 = 711 euroa + vesimaksu

Uutta vuokraa laskettaessa kertoimen osoittajaksi eli jaettavaksi laitetaan uusin pisteluku ja nimittäjäksi eli jakajaksi aina peruspisteluku. Tällä kertoimella kerrotaan aina perusvuokra. 

Vuokrasopimuksissa voidaan käyttää mitä indeksiä tai mitä tarkistustapaa tahansa. Voidaan sopia esimerkiksi, että vuokra kehittyy elinkustannusindeksin mukaisesti, mutta vähintään 3 prosenttia, ja niin edelleen.

Ks. vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä

Aiheessa 6.8 Kuluttajaindeksin käyttö on lisää esimerkkejä indeksiehtosopimuksista.

Takaisin oppimateriaaliin