Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Arvon kiinteähintaistaminen eli deflatointi

Vanhojen osakeasuntokauppojen arvo nousi 14,2 prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010; kuluttajahintaindeksi nousi samaan aikaan 1,2 prosenttia.

Deflatointi kuluttajahintaindeksillä

Jos asuntokaupan arvon muutos deflatoidaan kuluttajahintaindeksillä, saadaan määrän muutokseksi

114,2/101,2 x 100 = 112,8

= 12,8 prosenttia eli asuntokaupan määrä olisi kasvanut 12,8 prosenttia

Deflatointi asuntojen hintojen muutoksella

Asuntojen neliöhintojen muutos oli samaan aikaan 9,6 prosenttia. Jos arvon muutos olisi deflatoitu asuntojen hintojen muutoksella, olisi volyymin muutos ollut:

114,2/109,6 x 100 = 104,2

= 4,2 prosenttia eli asuntokaupan määrä olisi kasvanut 4,2 prosenttia

Todellisuudessa asuntokaupan määrä nousi 4,2 prosenttia. Kuluttajahintaindeksi (KHI) ei mittaa asuntojen hintakehitystä kuin vain osittain. KHI:n käyttö deflaattorina tässä tapauksessa ei anna oikeaa tulosta asuntokaupan todellisen määrän muutoksesta.

Reaalinen hinnanmuutos

Toisaalta, jos halutaan selvittää asuntojen hintojen reaalikehitys, eli kuinka paljon vähemmän tai enemmän asuntojen hinnat ovat nousseet suhteessa yleiseen hintakehitykseen, on kuluttajahintaindeksi hyvä deflaattori. Edellisessä esimerkkitapauksessa asuntojen reaalinen hinnanmuutos oli:

109,6/101,2 x 100 = 108,3

eli asuntojen hintojen reaalinousu oli 8,3 prosenttia.

Takaisin oppimateriaaliin