Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Työeläkkeiden indeksitarkistus

Työeläkkeiden vuotuinen indeksitarkistus tapahtuu esimerkiksi vuoden 2017 alussa Kuluttajahintaindeksin (KHI) ja Ansiotasoindeksin (ATI) vuosimuutoksen mukaisesti seuraavasti:

Työeläkkeiden indeksitarkistuksen laskukaava

Muutos mitataan kunkin vuoden kolmannesta neljänneksestä seuraavan vuoden kolmanteen neljännekseen. Kuluttajahintaindeksillä on laskennassa 80 prosentin ja ansiotasoindeksillä 20 prosentin paino. Kuluttajahintaindeksin nousu oli vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen 0,4 prosenttia ja ansiotasoideksin nousu 1,3 prosenttia.

Työeläkkeiden nousuksi 1.1.2017 saadaan:

  • Vuoden 2016 työeläkeindeksin (TyEL2016) pisteluku oli 2519,10.
  • Ansiotasoindeksin (2010=100) pisteluku III neljännes 2015 oli 111,2 ja III neljännes 2016 se oli 112,7
  • Kuluttajahintaindeksin (2015=100) pisteluku III neljännes 2015 oli 100,0 ja III neljännes 2016 se oli 100,4


Työeläkkeiden nousun laskeminen = 2474,61

Muutos
2475/2407=2,82 prosenttia

Aikaisemmin työeläkeindeksin laskennassa sekä kuluttajahintaindeksillä että ansiotasoindeksillä oli 50 prosentin paino. Työeläkeindeksin uutta painosuhdetta 80/20 kutsutaan arkikielessä taitetuksi indeksiksi.

Takaisin oppimateriaaliin