Indeksit

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Elinkustannusindeksien ja kuluttajahintaindeksien arvopainot 1914–2016

Seuraavassa taulukossa on elinkustannusindeksin, kuluttajan hintaindeksin ja kuluttajahintaindeksin prosenttipainot pääryhmittäin vuosilta 1914–2016. Elintason noustessa perustarpeiden, kuten ravinnon ja vaatetuksen, suhteellinen osuus kulutuksesta on pienentynyt, ja vapaa-ajan sekä liikenteen osuus kasvanut.

Taulukko. Elinkustannusindeksin, kuluttajan hintaindeksin ja kuluttajahintaindeksin prosenttipainot pääryhmittäin vuosilta 1914–2016

Hyödykeryhmä 1914=
100
1935=
100
1951=
100
1967=
100
1990=
100
2010=
100
v.2011
2015=
100
v.2016
Elintarvik.+ alkoholittomat juomat 57,6 47,6 41,7 28,8 16,1 13,4 13.5
Alkoholi ja tupakka 1)      - 3,5 6,9 6,7 5,7 5,0
 - Alkoholi 1,1 3,4 4,4 4,0 3,4
 - Tupakka 2,4 3,5 2,3 1,6 1,6
Vaatetus ja jalkineet 12,1 12,4 19,6 9,4 6,0 5,3 4,8
Asuminen 12,4 14,1 5,6 16,1 17,2 19,9 21,8
Lämpö ja valo 4,3 4,5 5,8 3,7 2,5 2,9 2,8
Kotitaloustavarat ja palvelut 8,4 5,6 5,8 5,7 5,4
Terveydenhoito 2,3 2,7 3,3 5,0 4,9
Liikenne 2,8 10,8 13,6 13,0 13,4
Viestintä 0,2 0,6 1,5 2,4 2,3
Kulttuuri ja vapaa-aika  2) 5,5 6,2 11,2 12,4 11,5
Koulutus 0,5 0,8 0,7 0,5 0,4
Ravintola ja hotelli 1,5 4,3 6,3 7,0 6,9
 - Majoitus-palvelut 3) 0,2 0,6 0,5 0,6
 - Ulkona syönti 1,5 3,0 3,2 4,7 4,9
 - Ravintola-alkoholi 1) -      -         - 1,1 2,6 1,8 1,4
Muut menot  4)   13,6 21,4 2,6 4,2 9,0 6,7 7,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1) Vuosina 1914–1957 alkoholin kulutusta ei jaettu vähittäismyyntiin ja ravintola-alkoholiin.
2) Valmismatkat vuosilta 1967–1990 on siirretty tähän ryhmään uuden indeksin mukaisesti.
3) Majoituspalvelut sisältyivät asumiseen vuosina 1914–1951.
4) Vakuutukset vuosilta 1977–1990 on siirretty tähän ryhmään uuden indeksin mukaisesti.

1957 indeksin erittelemättömät menot (3,9 ) on jaettu muille ryhmille niiden painojen suhteessa.

Lähde: Tilastokeskuksen elinkustannus- ja kuluttajahintaindeksien käyttäjän käsikirjat 1914:1-6=100–2015=100

Takaisin oppimateriaaliin