Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Makrotaloudellinen tarkastelu

Kaikki kotitaloudet eivät suinkaan ole samanlaisia, mutta niillä on yhteisiä piirteitä, joiden perusteella niiden käyttäytymisestä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Yhden hengen talous tai 10 hengen suurperhe käyttävät kovin erilaisen määrän rahaa ruokaan, mutta kun tiedetään, kuinka paljon tietynlainen kotitalous keskimäärin käyttää rahaa ruokaan ja kuinka monta näitä kotitalouksia on, saadaan näiden tietojen avulla kokonaisarvio ruokamenoista. Toki samanlaisetkin kotitaloudet arvostavat eri asioita eri tavoin ja jakavat resurssejaan oman mieltymyksensä mukaan, mutta kun selvitetään riittävän monelta esimerkkitaloudelta heidän kulutuksensa, löydetään keskiarvo, jonka perusteella voidaan laskea kokonaisarvioita.

Takaisin oppimateriaaliin