Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Tuotannon jakautuminen

Tuotanto jaetaan

  • Alkutuotantoon (maa- ja metsätalous, kalastus)
  • Jalostukseen (teollisuus, mukaan lukien kaivannaistoiminta ja energia, rakentaminen) sekä
  • Palveluihin (kauppa, liikenne ja muut palvelut).

Tuotantomenetelmien kehittyessä yhä suurempi osuus bruttokansantuotteesta tulee palveluista ja alkutuotannon osuus selvästi vähenee. Muun muassa tätä muutosta voidaan seurata kansantalouden tilinpidon avulla niin, että nähdään tuotannon rakenteen muuttuminen vuosien ja vuosikymmenten kuluessa sekä tuotannon jakautuminen eri toimialoille.

Takaisin oppimateriaaliin