Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Kansantalouden kiertokulku Virtaset_painike

Kansantalouden kiertokulku on monimutkainen kokonaisuus. Kun Juhani Virtanen tekee leipomossa työtä, hän "myy" yritykselle työpanoksensa, eli yritys "ostaa" työpanoksen maksamalla palkkaa. Osa Juhanin palkasta menee veroina valtiolle ja kunnalle, ja näillä verorahoilla tuotetaan julkisia palveluita kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa, jotka ovat maksuttomasti tai pientä maksua vastaan Juhanin ja hänen perheensä käytettävissä. Lopulla palkallaan Juhani voi ostaa tarvitsemiaan palveluita ja tavaroita.

Helena Virtanen puolestaan saa palkkansa kunnalta eli julkisyhteisöltä, joka kerää tulonsa veroina ja maksuina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä (kuten esimerkiksi palkasta maksettavat verot). Kunta käyttää tulonsa julkisten palveluiden ylläpitämiseen, tulonsiirtoihin sekä ostoihin.

Esimerkiksi kunnallista ateriapalvelua varten ostetaan leipomosta leipää ja paikalliselta maanviljelijältä juureksia. Näistä raaka-aineista valmistetaan ateria, jota myydään tuettuun (eli tuotantokustannukset alittavaan) hintaan ateriapalvelun asiakkaille. Vastaava ateria yksityisessä ravintolassa olisi kalliimpi, koska hinnan pitää kattaa tuotantokustannukset (raaka-aineet, palkat, vuokrat), ja yrityksen kannalta tavoitteena olisi saada myös voittoa. Julkisyhteisöjen palveluille on yleensä tyypillistä, että ne myydään tai tarjotaan hinnalla, joka ei kata tuotantokustannuksia kokonaan, vaan osa tuotantokustannuksista katetaan yhteisistä varoista.

Takaisin oppimateriaaliin