Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Toimialaluokituksen numeroinnin logiikka

Toimialaluokitus on rakenteeltaan hierarkkinen ja koodattu. Hierarkiassa ylimpänä tasona on kirjaintaso, johon kuuluvat kirjainkoodilla merkittävät nimikkeet (pääluokat A-Q, lisäksi luokka X Tuntematon). Nämä kirjaintunnukset on tarkoitettu lähinnä julkaisuihin, joissa toimialoja ryhmitellään karkealla tasolla. Kirjaintason lisäksi toimialat on jaettu 2-, 3-, 4- ja 5-numerotasoille, joista 5-numerotaso on kansallinen tarkennus EU:n toimialaluokitukseen. Koodaus toimii niin, että mitä enemmän koodissa on numeroita, sen tarkempi kyseinen luokitus on. Toisaalta jokaisen koodin alku kertoo myös, mihin ylempien numerotasojen luokkaan kyseinen toimiala kuuluu.

Esimerkkkinä toimiala 47711 Naisten vaatteiden vähittäiskauppa: 

  •  G = Tukku- ja vähittäiskauppa
  • 47 = Vähittäiskauppa
  • 477 = Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
  • 4772 = Vaatteiden vähittäiskauppa
  • 47711 = Naisten vaatteiden vähittäiskauppa
Takaisin oppimateriaaliin