Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Toimialaluokituksen kirjain- ja numerotasot

Leipomon ja kahvilan raaka-aine- ja palkkakulut ovat hyvin erilaiset, mutta niinpä ne myös kuuluvat eri toimialoille: leipomo toimialalle "10701 Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus" (kirjaintaso C) ja kahvila toimialalle "56102 Kahvila-ravintolat" (kirjaintaso I).

Taulukko.Toimialaluokitus kirjaintasolla (TOL2008 

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon

Lähde: Toimialaluokitus 2008, Tilastokeskus, Viitattu: 31.12.2012, Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html

Takaisin oppimateriaaliin