Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Markkinatuottaja

Myyntituotot kattavat kulut (50 % sääntö) ⇒ kyse on markkinatuottajien markkinatuotoksesta

Lasketaan “ylhäältä alas” – aloitetaan tuotoksesta, päädytään toimintaylijäämään/ sekatuloon:

tuotos - välituotekäyttö
= arvonlisäys, brutto - kiinteän pääoman kuluminen
= arvonlisäys, netto - palkansaajakorvaukset
- verot + tuet
= toimintaylijäämä/ sekatulo

Avaa PowerPoint-esimerkki markkinatuottajasta.

Takaisin oppimateriaaliin