Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Markkinaton tuottaja

Tuotteet ovat ilmaisia tai hinta ei kata kustannuksia.

Erilaiset hinnoittelumenetelmät

Lasketaan “alhaalta ylös”: tuotos = kulujen summa (oletus: ei toimintaylijäämää/ sekatuloa)

palkansaajakorvaukset + verot - tuet
= arvonlisäys, netto + kiinteän pääoman kuluminen
= arvonlisäys, brutto + välituotekäyttö
= tuotos

Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Avaa PowerPoint-esimerkki

Takaisin oppimateriaaliin