Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Laskennallinen asuntotuloVietaset_painike

Jos Virtaset asuisivat vuokra-asunnossa, heidän maksamansa vuokra olisi todellinen meno, kun he maksaisivat vuokranantajalle saamastaan palvelusta eli asumisesta. Kun Virtaset asuvat omistusasunnossa (josta toki osan omistaa käytännössä vielä pankki, jolta heillä on asuntolainaa), he eivät erikseen maksa saamastaan asumispalvelusta (mutta lainan korot kyllä). Koska eri maissa vuokra-asumisen ja omistusasumisen välinen suhde on kovin erilainen, kansantalouden tilinpidon luvut antavat vääristyneen kuvan, mikäli vain vuokra-asuminen lasketaan mukaan tilinpitoon, mutta omistusasumista ei.

Siis – jos 90 % kansalaisista asuu vuokralla ja vuokratulot lasketaan mukaan kansantalouden tilinpitoon, niin luvut näyttävät kovin erilaisilta kuin silloin, jos 90 % kansalaisista asuu omistusasunnoissa eikä niitä lasketa mukaan tilinpitoon. Tämän vääristymän korjaamiseksi kansantalouden tilinpitoon lasketaan mukaan niin kutsuttu laskennallinen asuntotulo, jossa omistusasuntojen tarjoamat palvelut lasketaan mukaan hinnoittelemalla ne vuokra-asumisen mukaan (omistusasuntojen neliömäärä kerrotaan keskimääräisillä vuokrahinnoilla). Tämä laskennallinen asuntotulo kirjataan sitten myös omistusasujien kulutusmenoksi, samalla tavalla kuin todelliset asuntovuokrat vuokralla asuvien menoksi.

Takaisin oppimateriaaliin