Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

BKT/capita

BKT/capita ei kerro mitään tulonjaosta – jos taloudessa on 10 henkeä ja BKT on 100 rahayksikköä, niin BKT/capita on 10 rahayksikköä, riippumatta siitä, saavatko kaikki saman verran tuloja, saako yksi kaiken vai jakaantuvatko tulot jotenkin muuten.

BKT/capita-tietoa huomattavasti parempi mittari on esimerkiksi kotitalouksien käytttävissä oleva tulo, joka lasketaan kansantalouden tilinpidossa, mutta vain koko kotitaloussektorille yhteensä, tarkempaa jakoa eri alasektoreihin ei Suomessa tuoteta. Sen sijaan tulonjakotilastossa lasketaan sisällöltään varsin samantyyppinen tieto eli kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, jossa käytetään myös kotitaloustason tietoja tuloista, joten tieto tuotetaan osittain eri tilastolähteistä kuin kansantalouden tilinpito. Tulonjakotilastossa puhutaan tuotannontekijätuloista (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot), joita lähinnä vastaava termi kansantalouden tilinpidossa on kotitaloussektorin ensitulot.

Takaisin oppimateriaaliin