Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Lorenz-käyrä

Maailmalla tehdään tulonjakovertailuja käyttäen niin kutsuttua Lorenz-käyrää ja sen tulkintana gini-kerrointa, joka kuvaa tulonjaon tasaisuutta (katso esimerkki 3).

Video. Lorenz-käyrä, kaksi esimerkkimaata (kesto 2:11)

Taulukko. Tulonsaajaryhmien kumulatiivinen osuus tuloista, kaksi esimerkkimaata

Kumulatiivinen
osuus väestöstä %
Ruotsi:
Kumulatiivinen
osuus tuloista %
Namibia:
Kumulatiivinen
osuus tuloista %
0 0,0 0,0
10 3,6 1,4
20 9,1 3,2
40 23,1 8,2
60 40,7 16,4
80 63,4 31,4
90 77,8 45,2
100 100,0 100,0

Lähde: Maailmanpankki. World Development Indicators. Poverty [viitattu: 15.4.2013]. Saantitapa: http://data.worldbank.org/indicator

Takaisin oppimateriaaliin