Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3 4

Gini-kerroin

Lorenz-käyrän (ks. esimerkki 2) informaatiota yhdellä luvulla kuvaa Gini-kerroin, joka on yleisin tulonjakoindikaattori. Gini-kerroin on Lorenz-käyrän ja lävistäsuoran välisen pinta-alan suhde neliön puolikkaan pinta-alaan. Gini-kerroin vaihtelee nollan ja ykkösen välillä, mutta usein se ilmoitetaan sadalla kerrottuna prosentteina. Jos kaikki saavat saman verran tuloja, on Gini-kerroin nolla. Jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot, on Gini-kerroin 100. Siten mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä epätasaisemmin tulot jakaantuvat.

Tulonjakoindikaattoreita on lukuisia ja ne voivat painottaa eri tavoin tulojakauman eri kohtia. Tilastoissa yleisiä ovat muun muassa tulokymmenysten tulo-osuudet (Lorenz-käyrän y-akseli), keskitulot ja tulorajat sekä niiden suhteet. Esimerkisi Eurostat käyttää Gini-kertoimen ohella tuloeroindikaattorina suuri- ja pienituloisimman viidesosan tulo-osuuksien suhdetta (S80S20).

Kuvio. Käytettävissä olevien rahatulojen Gini-kerroin Suomessa 1995–2011


Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-3279. Tietokantataulukko5: Tuloerot ja tulosiirtojen tuloeroja tasaava vaikutus seutukunnittain 1995-2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/tjkt/index.html

Takaisin oppimateriaaliin