Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Kansantalouden tilinpidon ja liikekirjanpidon käsitteiden vastaavuus

Taulukko. Käsitteiden likimääräinen vastaavuus

Kansantalouden tilinpito (Liikekirjanpidon) Tuloslaskelma
  MYYNTITUOTOT
  - Välilliset verot
TUOTOS perushintaan = LIIKEVAIHTO
(ml. varaston muutos, valmistus omaan käyttöön ja liiketoiminnan muut tuotot, pl. käyttöomaisuuden luovutusvoitot)
- Välituotekäyttö ostajan hintaan - Materiaalit ja palvelut ja liiketoiminnan muut kulut
= BRUTTOARVONLISÄYS perushintaan  
- Palkat - Palkat ja palkkiot
- Sosiaalivakuutusmaksut - Henkilösivukulut (pl. suorat eläkkeet ja välituotekäyttöön kuuluvat erät)
=BRUTTOTOIMINTAYLIJÄÄMÄ (= KÄYTTÖKATE)
- Kiinteän pääoman kuluminen - Poistot ja arvonalentumiset
= TOIMINTAYLIJÄÄMÄ = LIIKEVOITTO/TAPPIO
+ Omaisuustulot ja saadut tulonsiirrot + Rahoitustuotot (korot, osingot yms.)
- Omaisuusmenot ja maksetut tulonsiirrot - rahoituskulut, välittömät verot ja maksetut osingot
= KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO = TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
(ennen satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja, mutta vähennettynä maksetut osingot ja välittömät verot)
Takaisin oppimateriaaliin