Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Tulomenetelmä eli BKT tulojen kautta

Oheiset luvut ovat Suomen kansantalouden tilinpidon lukuja vuodelta 2010. Tiedot on jo laskettu toimialoittain yhteen, eli luvut koskevat koko kansantaloutta. Luvut ovat miljoonina euroina, mikä on se tarkkuus, jolla kansantalouden tilinpitoa Suomessa laaditaan ja julkaistaan. 

Taulukko. BKT tulojen kautta 

Bruttokansantuote tulojen kautta
1 Palkat ja palkkiot 74 923
2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 17 169
3 Toimintaylijäämä/ sekatulo 36 831
4 Tuotannon ja tuonnin verot 24 333
5 Tukipalkkiot 3 461
6 Kiinteän pääoman kuluminen 29 001
7 Bruttokansantuote markkinahintaan (1+2+3+4-5+6) 178 796

 Vastaavat tuoreimmat tiedot ovat löydettävissä esimerkiksi Tilastokeskuksen nettisivuilta, kansantalouden tilinpidon tietokantataulusta "001 Bruttokansantuote ja -tulo"

Kuvio. Tulomenetelmä

Kuvio. Tulomenetelmä

 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8881. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2013]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/index.html

Takaisin oppimateriaaliin