Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Lopputuotemenetelmä eli BKT loppukäytön kautta

Oheiset luvut ovat Suomen kansantalouden tilinpidon lukuja vuodelta 2010. Tiedot on jo laskettu toimialoittain yhteen, eli luvut koskevat koko kansantaloutta. Luvut ovat miljoonina euroina, mikä on se tarkkuus, jolla kansantalouden tilinpitoa Suomessa laaditaan ja julkaistaan. 

Taulukko. BKT loppukäytön kautta

Bruttokansantuote loppukäytön kautta
1 Kulutusmenot (yksityiset + julkiset) 143 445
2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus (yksityinen + julkinen) 33 818
3 Varastojen muutokset, arvoesineet ja tilastollinen ero -736
4 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (=vienti-tuonti) 2 269
5 Bruttokansantuote markkinahintaan (1+2+3+4) 178 796

Vastaavat tuoreimmat tiedot ovat löydettävissä esimerkiksi Tilastokeskuksen nettisivuilta, kansantalouden tilinpidon tietokantataulusta "001 Bruttokansantuote ja -tulo"

Kuvio. Lopputuotemenetelmä

Kuvio. Lopputuotemenetelmä

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. ISSN=1795-8881. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.3.2013]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/index.html

Takaisin oppimateriaaliin