Kansantalouden tilinpito

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Täytekakku

Leipomon markkinatuotosta ovat myydyt tuotteet, kuten leivät, kakut ja leivokset. Leipomolla ei ole markkinatonta tuotosta eikä tuotosta omaan loppukäyttöön. Leipomon tuotteista maksetaan arvonlisävero, joka tilitetään valtiolle – tätä arvonlisäveron osuutta ei lasketa mukaan perushintaiseen tuotokseen. Arvonlisävero on kyllä BKT:ssa mukana sinne erikseen lisättynä, muiden tuoteverojen kanssa. Liikekirjanpidossa myyntituotot ovat summa, joka sisältää myös arvonlisäveron ja liikevaihdolla tarkoitetaan myynnin arvonlisäverotonta arvoa.

Leipomosta ostettu täytekakku maksaa 17,10 €. Kakun hinnassa on mukana 14 %:n arvonlisävero (tässä tapauksessa 2,10 €), jonka leipomo tilittää eteenpäin valtiolle, eikä saa sitä itselleen, joten leipomo saa täytekakun myynnistä 15,00 € liikevaihtoa. Kansantalouden tilinpidon tuotantolähestymistavassa täytekakku on tuotosta ja sen arvo rahassa mitattuna on tuon 15,00 €. Tuotos on aina tavaroita tai palveluita, mutta ne arvotetaan rahamääräisinä, koska muuten niiden mittaaminen ja vertaaminen olisi mahdotonta.

Kakkuun käytetyt tarvikkeet (munat, sokeri, jauhot, leivinjauhe, hillo, kerma ja koristeet) sekä sen valmistamiseen tarvittava sähkö, vesi ja tilavuokra ovat maksaneet 6,00 € (tämä summa ei sisällä arvonlisäveroa, koska arvonlisäverovelvollinen tuottaja saa vähentää ostamiensa tuotteiden hintaan sisältyvän arvonlisäveron). Nämä ovat yrityksen kannalta niitä hankintoja, joita sen on tehtävä voidakseen tuottaa tuotteita ja niiden kustannukset vähennetään saadusta liikevaihdosta. Kansantalouden tilinpidossa näitä hankintoja kutsutaan välituotekäytöksi.

Yrityksen kannalta tieto, joka saadaan vähentämällä hankinnat liikevaihdosta, ei ole kovin kiinnostava, mutta kansantalouden tilinpidossa se on erittäin tärkeä tieto: kun tuotoksesta vähennetään välituotekäyttö, saadaan arvonlisäys.

Kakun valmistamiseen kuluneesta ajasta maksetaan leipurille palkkaa. Työntekijälle tulevan palkan lisäksi työnantaja maksaa myös esimerkiksi lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja, joita työntekijä ei saa itselleen, mutta jotka työnantajan näkökulmasta kuuluvat työvoiman kustannuksiin. Työnantajalle leipurin työpanos kakun tekemisestä on maksanut 6,80 € kaikki sivukulut mukaan lukien. Kansantalouden tilinpidossa käytetään termiä palkansaajakorvaus, kun puhutaan summasta, joka sisältää sekä palkat (ja palkkiot) että sosiaaliturvamaksut.

Kun leipomossa täytekakun hinnasta vähennetään tarvikekulut, työvoimakulut ja leipomiseen liittyvien koneiden poistot eli kansantalouden termein kiinteän pääoman kuluminen, jäljelle jää liikevoitto (tai liiketappio, mikäli kustannukset ovat olleet myyntihintaa korkeammat). Jos tässä leipomossa tämän kakun osuudeksi poistoista tulee 0,80 €, tämän kakun kohdalla liikevoitoksi jää 1,40 €. Kansantalouden tilinpidossa tätä erää kutsutaan nettotoimintaylijäämäksi ja sitä pidetään korvauksena pääoman käytöstä.

Kuluttaja, joka ostaa kakun kaupasta, maksaa siitä tuon 17,10 € ja tämä summa kirjataan BKT loppukäytön kautta -laskelmaan kotitalouksien kulutusmenoina.  

Taulukko. Täytekakku kansantaloudessa

Kakun hinta kuluttajalle 17,10 €
 - arvonlisävero 14 % (leipomo tilittää tämän valtiolle) 2,10 €
 = liikevaihto eli tuotos 15,00 €
 - raaka-aineet, sähkö, vesi, vuokrat eli välituotekäyttö 6,00 €
 = arvonlisäys 9,00 €
 - palkat työntekijöille + sosiaaliturvamaksut eli
   palkansaajakorvaukset
6,80 €
 - poistot eli kiinteän pääoman kuluminen 0,80 €
= leipomon liikevoitto eli nettotoimintaylijäämä 1,40 €

Kuvio. Täytekakku kansantaloudessa

Kuvio. Täytekakku kansantaloudessa

Takaisin oppimateriaaliin