Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Tilastoteemakartta yhden teeman kuvaajana

Esimerkkikartassa on käytetty tyypilliseen tapaan yhtä teemaa kuvaamaan haluttua ilmiötä.

Kartta. Ulkomaan kansalaisten osuus kunnan väkilukuun suhteutettuna

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.8.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Takaisin oppimateriaaliin