Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Monen eri värisävyn käyttö teemakartassa

Alla olevassa kartassa on käytetty montaa eri värisävyä kuvaamaan väkiluvun muutosta. Jos siinä olisi käytetty yhden värin eri tummuusasteita, suurin osa meistä olisi vaistomaisesti tulkinnut, että tummat alueet saavat suuremmat arvot eli niissä väkiluku olisi kasvanut ja vaaleilla alueilla puolestaan vähentynyt. Nyt, kun ilmiö on kuvattu monella eri värisävyllä, kartasta ei saa nopeasti yhdellä silmäyksellä minkäänlaista kuvaa väkiluvun muutoksesta.

Voidaan sanoa, että tässä kartassa on epäonnistuttu värien valinnassa!

Kartta. Väkiluvun muutos seutukunnittain vuoden 2015 aikana

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Takaisin oppimateriaaliin