Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Kahden eri värin tummuusasteiden käyttö teemakartassa

Alla olevassa kartassa kuvataan samaa ilmiötä kuin edellisen esimerkin kartassa. Tässä alueet, joissa väestömäärä on kasvanut muuttovoiton myötä, kuvataan punaisen kahdella eri tummuusasteella. Muuttotappioalueet puolestaan kuvataan sinisen tummuusasteilla. Kartta antaa nopeasti selkeän kuvan väkiluvun muutoksesta Suomessa.

Tässä on onnistuttu hyvin värien valinnassa!

Kartta. Väkiluvun muutos seutukunnittain vuonna 2015

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Takaisin oppimateriaaliin