Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Kartta- ja tilastoaineiston yhdistäminen paikkatieto-ohjelmassa

Alla olevassa esimerkissä kuntakartta-aineisto (vasemmanpuoleinen taulu) on yhdistetty väestötilastoaineistoon (oikeanpuoleinen taulu). Näin muodostuu uusi taulu (alimmainen), jossa on tiedot molemmista tauluista. Yhdistäminen on tehty kummassakin taulussa olevan "Kunta"-kentän perusteella.

Kuvio. Kartta- ja tilastoaineiston ominaisuuksien yhdistäminen

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Takaisin oppimateriaaliin