Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Piste-, viiva- ja aluesymboliikkaa

Alla olevissa kuvioissa näet erilaisia esitystapoja, joissa on käytetty symboleina pisteitä, viivoja ja alueita.

Kuviot 1–5. Piste-, viiva- ja aluesymboliikan esitystapoja

Takaisin oppimateriaaliin