Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Aluesymbolikartta voi kuvata laadullista ominaisuutta

Maankäyttökartta on esimerkki aluesymbolikartasta, jossa eri alueet on luokiteltu niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.

Kartta. Ahvenanmaan maankäyttö vuonna 2012

Lähde: SYKE (osittain Metla, MAVI, LIVI, VRK, MML Maastotietokanta 05/2012). Vektoriaineisto: SYKE, EEA. [viitattu: 5.8.2016]. Saantitapa: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot

Takaisin oppimateriaaliin