Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Aluesymbolikartta lukuarvojen vaihtelun kuvaajana

Kartassa 1 on kuvattu taajama-aste kunnittain vuonna 2013. Taajama-aste tarkoittaa taajamissa asuvien osuutta kunnan koko väestöstä.

Kartta 1. Taajama-aste kunnittain vuonna 2013

Lähde: Tilastokeskus. Tilastolliset taajamat 2013 [viitattu 8.9.2015]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Alla oleva koropleettikartta esittää vuoden 2015 eduskuntavaalien äänestysprosenttia kunnittain.

Kartta 2. Vuoden 2015 eduskuntavaalien äänestysprosentti kunnittain

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-6252. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/evaa/index.html

Takaisin oppimateriaaliin