Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Aluejaon vaikutus koropleettikarttaan

Vertaa kolmea alla olevaa karttaa keskenään. Kartoissa on esitetty väestöntiheys maakunta-, seutukunta- ja kunta-aluejaolla. Millaisen kuvan eri kartat antavat ilmiön alueellisista piirteistä?

Kartta 1. Väestöntiheys esitettynä maakunnittain

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Kartta 2. Väestöntiheys esitettynä seutukunnittain

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Kartta 3. Väestöntiheys esitettynä kunnittain

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-5379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2016]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html

Käytetty aluejako muuttaa kartan viestiä, kuten esimerkeistä nähdään. Tämän vuoksi aluejako tulee valita siten, että se sopii tuomaan tarkasteltavan aineiston ominaispiirteet mahdollisimman hyvin esiin.

Takaisin oppimateriaaliin