Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Luokittelematon koropleettikartta

Kartta kuvaa sähkönkulutusta kunnittain koko maan kulutukseen verrattuna. Kartassa arvoja ei ole jaettu luokkiin, vaan jokaista arvoa vastaa värin tummuusaste. Tämä esitystapa tuo yksittäisten alueiden alkuperäiset, luokittelemattomat arvot paremmin esiin, mutta samalla tekee yksittäisen alueen arvon lukemisesta vaikeaa.

Kartta. Sähkönkulutus kunnittain vuonna 2015 suhteessa koko maan kulutukseen

Lähde: Energiateollisuus RY. Kunnat sähkönkäytön suuruuden mukaan vuonna 2015 [viitattu 2.8.2016]. Saantitapa: https://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot

Takaisin oppimateriaaliin