Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Tilastotietojen esittäminen tilastoruudukoin

Tärkeää ruutukartoissa on valita oikeankokoinen ruudukko esitettävälle alueelle. Kartassa 1 on ehkä valittu liian pieni ruutukoko alueen kokoon nähden, kun taas kartassa 2 on onnistuttu ruutukoon valinnassa paremmin. Luokkarajojen valinta ja luokkien määrä vaikuttavat myös lopputulokseen.

Kartta 1. Väestöntiheys vuonna 2015 esitettynä 1 km x 1 km -tilastoruutuina

Lähde: Tilastokeskus. Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km 2015 [viitattu: 28.7.2016]. Saantitapa: https://www.stat.fi/tup/rajapintapalvelut/vaestoruutuaineisto_1km.html

Kartta 2. Väestöntiheys vuonna 2015 esitettynä 5 km x 5 km -tilastoruutuina

Lähde: Tilastokeskus. Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km 2015 [viitattu: 21.10.2016]. Saantitapa: https://www.stat.fi/tup/rajapintapalvelut/vaestoruutuaineisto_5km.html

Takaisin oppimateriaaliin