Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Dasymetrinen kartta ei perustu hallinnolliseen aluejakoon

Alla olevassa kartassa väestöntiheys on esitetty ruutuja apuna käyttäen eli mitään hallinnollista aluejakoa ei ole käytetty. Näin saadaan suhteellisen tarkka kartta kuvaamaan väestön jakautumista kunnan alueelle.

Kartta. Väestöntiheys Ylöjärvellä

Lähde: Tilastokeskus. Ruututietokanta 5 km x 5 km 2016. Järvet 1992.

Takaisin oppimateriaaliin