Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2 3

Sovelletussa vyöhykekartassa voi esittää laadullista tietoa

Esimerkkikartassa Suomi on jaettu neljään metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen.

Kartta. Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeet

Lähde: SYKE, ELY-keskukset 2015 [viitattu: 16.7.2016]. Saantitapa: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot

Takaisin oppimateriaaliin