Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Luokiteltu suhteellinen pistesymboli

Alla olevassa kartassa pistesymbolit on jaettu neljään luokkaan alueiden asukasmäärän mukaan. Kartasta voi nopealla silmäyksellä havaita, kuinka väestömäärä on suurin keskustan postinumeroalueilla.

Kartta. Asukasmäärä vuonna 2016 Kuopiossa postinumeroalueittain

Lähde: Tilastokeskus. Paavo-tilastoainesto 2016 [viitattu: 8.8.2016]. 
Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto.
SYKE (osittain Metla, MAVI, LIVI, VRK, MML Maastotietokanta 05/2012). Vektoriaineisto: SYKE, EEA. 14.7.2016. Saantitapa: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot

Takaisin oppimateriaaliin