Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Pistesymbolin koon merkitys

Vertaa kahta alla olevaa karttaa keskenään. Millaisen vaikutelman niistä saa väkiluvun jakautumisesta Suomessa kunnittain?

Kartat 1–2. Vuoden 2015 väestötiedot esitettynä vuoden 2016 kuntajaolla

Lähde: Tilastokeskus. Väestö 2015 vuoden 2016 kuntajaolla [viitattu: 31.8.2016]. Saantitapa: https://www.stat.fi/tup/rajapintapalvelut/vaesto_tilastointialueittain.html

Vasemmanpuoleisen kartan pistekoko on valittu niin pieneksi, että alueiden välisten erojen havainnoiminen on vaikeaa eivätkä väestökeskittymät juurikaan korostu.

Oikeanpuoleinen kartta tuo paremmin esiin väestön alueellisen jakauman, mutta siinä suurimmat pisteet peittävät alleen alueiden rajoja, ja naapurialueita esittävien pisteiden kohdentaminen on vaikeaa. Tärkeää on järjestää pisteet niin, että suurimmat pisteet jäävät alimmaisiksi ja pienimmät piirtyvät niiden päälle.

Takaisin oppimateriaaliin