På svenska

In English

Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Suhteellisen pistesymbolin koon laskenta

Ilmiön määrää kuvataan symbolin pinta-alalla. Muuttujien saamien arvojen suhde toisiinsa on yhtä suuri kuin ympyräsymbolien pinta-alojen suhde toisiinsa. Tämä voidaan laskea kaavalla:

(Ympyrän pinta-ala = πr2, jossa r on säteen pituus.)

Jos muuttuja saa minimiarvokseen esimerkiksi 400 (asukasta) ja maksimiarvokseen esimerkiksi 1600 (asukasta), ja minimiarvon ympyräsymbolin säteeksi (r1) määritellään esimerkiksi 0,5 cm, maksimiarvon säteen pituus (r2) saadaan seuraavasti:

Maksimiarvon ympyräsymbolin säteen pituudeksi tulee tässä tapauksessa siis 1 cm.

Jos pienimmän ja suurimman arvon saavat ympyrät näyttävät sopivilta kartalla, lasketaan symbolikoot lopuille arvoille. Näin saadaan pistesymboleita, jotka vastaavat oikeassa suhteessa muuttujan arvoja.

Takaisin oppimateriaaliin