Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Pistetiheyskartta alueellisen vaihtelun kuvaajana

Tässä esimerkissä paikkatieto-ohjelma on sijoittanut pisteet sattumanvaraisesti alueelle. Osa pisteistä osuu järveen, sillä ohjelma ei erottele, onko kyseessä maa- vai vesialuetta. Pisteet kuvaavat postinumeroalueittain opiskelijoiden määrää. Millaisen kuvan opiskelijoiden sijoittumisesta Kuopiossa kartta antaa?

Kartta. Päätoimisten opiskelijoiden määrä vuonna 2016 Kuopiossa postinumeroalueittain

Lähteet: Tilastokeskus. Paavo-tilastoaineisto 2016 [viitattu: 18.8.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/ ja Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri [viitattu: 18.8.2016]. Saantitapa: http://kartat.kapsi.fi/

Voidaan päätellä, että opiskelijoita on eniten keskustan alueella ja keskustan tuntumassa. Tässä tapauksessa olisi voinut käyttää muitakin menetelmiä ilmiön kuvaamiseksi; esimerkiksi suhteellista pistesymbolia.

Takaisin oppimateriaaliin