Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Pylväskuvioiden käyttö karttaesityksessä

Tässä esimerkkikartassa kuvataan pylväin kolmea muuttujaa. Haasteena on ollut sopivan korkuisten pylväskuvioiden valitseminen. Korkeimmat pylväät peittävät jonkin verran muita alueita ja pylväitä alleen, ja toisaalta matalimmat pylväät erottuvat huonosti. Tämä johtuu suurista alueellisista eroista. Pylväiden korkeuksia on ollut vaikea valita.

Kartta. Lasten lukumäärä Turun seudulla pylväskuvioittain

(Huom. karttaesitys ei perustu nykyiseen aluejakoon ja tilastotietoihin.)

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Takaisin oppimateriaaliin