Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Viivasymbolit käyrinä ja nuolina

Näissä esimerkeissä viivasymboleja on käytetty korkeuskäyrinä (isaritmikartta) ja pendelöintiä kuvaavina erisuuntaisina ja -paksuisina nuolina (virtauskartta).

 

Kartat 1–2. Korkeuskäyriä ja liikettä kuvaavia viivasymboleja

Takaisin oppimateriaaliin