Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1

Virtauskartta liikkeen kuvaajana

Alla oleva virtauskartta kuvaa alueiden välistä muuttoliikettä. Mitä leveämpi nuoli on, sitä suurempaa muuttoliike on alueelta toiselle.

Kartta. Luokittain suhteuttu viiva muuttoliikkeen kuvaajana

(Huom. karttaesitys ei perustu nykyiseen aluejakoon ja tilastotietoihin.)

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu

Takaisin oppimateriaaliin