Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Esimerkki 1 2

Isaritmikartta voi olla syvyyskartta

Alla on tyypillinen isaritmikartta järven syvyyden vaihtelusta sen eri osissa. Järvestä on kerätty syvyyshavaintoja, jonka jälkeen samoja arvoja saavia havaintopisteitä on yhdistetty 0-, 1,5-, 3-, 6- ja 10-metrin samanarvonkäyriksi.

Kartta. Joensuun Löytöjärven syvyyskartta

Lähteet: SYKE. Järvien ja jokien syvyysaineisto [viitattu: 31.8.2016]. Saantitapa: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot ja Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri [viitattu: 31.8.2016]. Saantitapa: http://kartat.kapsi.fi/

Takaisin oppimateriaaliin